Xem phong thủy sim theo ngày tháng năm sinh

Nhập số điện thoại :
Giờ sinh :
Ngày sinh (D.Lịch) :
Giới tính :

1. Âm dương tương phối:

Âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.
0343931066
- + - + + + + - - -

1.1:

- Dãy số có 5 số mang vận âm, 5 số mang vận dương.
- Số lượng số mang vận âm dương hoàn toàn cân bằng, dãy số đạt được sự hòa hợp âm dương, rất tốt.

3. Cửu tinh đồ pháp:

Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.

Logo Phong Thủy

- Trong dãy số cần biện giải có 0 số 8, dãy số nhận không được vận khí tốt từ sao Bát Bạch.

4. Hành quẻ bát quái:

Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.

4.1. Quẻ chủ:

- Quẻ chủ của dãy số là quẻ số 35 | Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)

- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khôn và ngoại quái là Ly

- Ý nghĩa : Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.

- Nhận xét : Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ chủ
(Quẻ số 35)
Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)

4.2. Quẻ Hỗ:

- Quẻ Hỗ được tạo thành từ quẻ thượng là các hào 5,4,3 của quẻ chủ, quẻ hạ là các hào 4,3,2 của quẻ chủ.

- Đây là quẻ số 39 | Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Cấn và ngoại quái là Khảm

- Ý nghĩa : Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Bất năng tiến giả chi tượng: không năng đi.

- Nhận xét :Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ chủ
(Quẻ số 39)
Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

5. Quan niệm dân gian:

- Tổng số nút của dãy số:5 - Số nước bình thường.

KẾT LUẬN:
Tổng điểm: 4 / 10

Sim có điểm phong thủy không thực sự đẹp. Bạn nên chọn một số có điểm phong thủy tốt hơn.

Số điện thoại
0.09516 sec| 1250.414 kb