Xem phong thủy sim - Xem bói số điện thoại

Nhập số điện thoại :
Giờ sinh :
Ngày sinh (D.Lịch) :
Giới tính :

1. Âm dương tương phối:

Âm dương là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. Ý niệm âm dương đã ăn sâu trong tâm thức người Việt từ ngàn xưa và được phản chiếu rất rõ nét trong ngôn ngữ nói chung và các con số nói riêng. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, các số lẻ mang vận dương.
0868919089
- - - - + + + - - +

1.1:

- Dãy số có 6 số mang vận âm, 4 số mang vận dương.
- Số lượng số mang vận âm và dương khá cân bằng, dãy số đạt được sự hòa hợp âm dương, rất tốt.

3. Cửu tinh đồ pháp:

Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.

Logo Phong Thủy

- Trong dãy số cần biện giải có 3 số 8, dãy số nhận được vận khí tốt từ sao Bát Bạch.

4. Hành quẻ bát quái:

Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.

4.1. Quẻ chủ:

- Quẻ chủ của dãy số là quẻ số 22 | Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Ly và ngoại quái là Cấn

- Ý nghĩa : Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.

- Nhận xét : Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ chủ
(Quẻ số 22)
Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

4.2. Quẻ Hỗ:

- Quẻ Hỗ được tạo thành từ quẻ thượng là các hào 5,4,3 của quẻ chủ, quẻ hạ là các hào 4,3,2 của quẻ chủ.

- Đây là quẻ số 40 | Lôi Thủy Giải (解 xiè)

- Quẻ kết hợp bởi nội quái là Khảm và ngoại quái là Chấn

- Ý nghĩa : Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.

- Nhận xét :Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ chủ
(Quẻ số 40)
Lôi Thủy Giải (解 xiè)
Lôi Thủy Giải (解 xiè)

5. Quan niệm dân gian:

- Tổng số nút của dãy số:8 - Số nước cao, dãy số đẹp.

KẾT LUẬN:
Tổng điểm: 8 / 10

Sim có điểm phong thủy khá đẹp, chúc mừng bạn

Số điện thoại
0.12832 sec| 1258.805 kb